| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

 

Radno vreme
Ponedeljak - petak: 09:00 – 17:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama)

ponedeljak- četvrtak : 10:00 - 13:00 časova

E-mail: consular@embassyofserbia.or.ke

Praznici

Adresa

Benin Drive1032,Runda
P. O. Box 30504
00100 NAIROBI
КЕNIJA


 

Telefon: + 254 (20) 271-0076, 271-4016

                + 254 718 929 731

Lokacija/Mapa
Faks:      + 254 (20) 271-4126 Konzularna nadležnost
E-mail: nairobi@embassyofserbia.or.ke Počasni konzuli
Veb sajt: http://www.nairobi.mfa.gov.rs  


 


 
 
 
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Azerbejdžan

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 24. maja 2018. godine donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Azerbejdžan, nosioce običnih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije najduže do devedeset (90) dana od datum ulaska u R. Srbiju, u periodu od stoosamdeset (180) dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl.11 Zakona o strancima.

Odluka je objavljena u "Službenom Glasniku republike Srbije" br. 39/2018 od 25. maja 2018. godine i stupa na snagu 2. juna 2018. godine.


Odluka o ukidanju viza za ulazak u republiku Srbiju za državljane Republike Burundi

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 24. maja 2018. godine donela Odluku o ukidanju viza za državljane Republike Burundi, nosioce svih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do trideset (30) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od godinu dana, ukoliko ne postoje smetnje iz čl. 11 Zakona o strancima.

Državljani ove države, nosioci svih pasoša, koji žele da uđu i borave na teritoriji R. Srbije u periodu koji je duži od 30 dana ili da se školuju, žive, zaposle se, bave medijskom delatnošću ili nekim drugim aktivnostima, dužni su da podnesu zahtev za vizu pre ulaska na teritoriju R. Srbije. Ukoliko žele da uđu u R. Srbiju, a već su boravili 30 dana bez vize, od dana ulaska u R. Srbiju u periodu od godinu dana, u skladu sa Odlukom Vlade, za sledeći ulazak u R. Srbiju treba da podnesu zahtev za vizu.

Odluka je objavljena u "Službenom Glasniku Republike Srbije" br. 39/2018 od 25. maja 2018. godine i stupa na snagu 2. juna 2018. godine.


Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana

Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije i Zakon o jedinstvenom matičnom broju građana, objavljeni u "Službenom glasniku Republike Srbije" br. 24/18 od 26.3.2018, u primeni su od 3.4.2018. godine.

Dopunama Zakona o državljanstvu, čl.3 propisano je da u državljanstvo Republike Srbije može biti primljen državljanin SFRJ ili državljanin druge republike bivše SFRJ, odnosno državljanin druge države nastale na teritoriji SFRJ, koji na dan 31. decembra 2016. godine i na dan podnošenja zahteva ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji. Zahtev se može podneti u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu navedenog zakona, odnosno do 3.4.2019. godine.

Tekstovi pomenutih zakona se mogu naći i preuzeti u elektronskom oblikun sa sledeće internet adrese:

http://www.parlament.gov.rs/narodna-skupstina-.872.html.

 


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova