| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

 

Radno vreme
Ponedeljak - petak: 09:00 – 17:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama)

ponedeljak- četvrtak : 10:00 - 13:00 časova

E-mail: consular@embassyofserbia.or.ke

Praznici

Adresa

Benin Drive 1032,Runda
P. O. Box 30504
00100 NAIROBI
КЕNIJA


 

Telefon: + 254 701 708 447,  + 254 718 929 731

Lokacija/Mapa
  Konzularna nadležnost
E-mail: nairobi@embassyofserbia.or.ke Počasni konzuli
Veb sajt: http://www.nairobi.mfa.gov.rs  


 


 
 
 
Odluka o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobago

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 25.10.2018. godine donela Odluku o ukidanju viza za državljane Antigva i Barbuda, Grenada, Komonvelt Dominika i Trinidad i Tobago, nosioci svih pasoša, prema kojoj oni mogu da ulaze, tranzitiraju i borave na teritoriji R. Srbije do devedeset (90) dana od datuma ulaska u R. Srbiju, u periodu od sto osamdeset (180) dana, ukoliko ne postoj smetnje iz čl.15 Zakona o strancima. Odluka je objavljena u "Službenom Glasniku Republike Srbije" br. 81/2018 od 26.10.2018.godine,a stupila je danom objavljivanja za državljane Antigva i Barbuda, Grenada i Komonvelt Dominika. Za državljane Trinida i Tobaga, Odluka je stupila na snagu 3.11.2018. godine.

Državljani navedenih država, nosioci svih pasoša, koji žle da uđu i borave na teritoriji R. Srbije, u periodu koji je duži od 90 dana, ili da se školuju, žive, zaposle se, bave se medijskom delatnošću ili nekim drugim aktivnostima, dužni su da podnesu zahtev za vizu pre ulaska na teritoriju R. Srbije.


Odluka Vlade IR Iran o stavljanju van snage bezviznog režima za državljane Republike Srbije

Vlada IR Iran je na osnovu reciprociteta donela Odluku o stavljanju van snage Odluke o bezviznom režimu za državljane R. Srbije, nosioce običnih pasoša. Odluka je stupila na snagu 25.10.2018. godine i od tog datuma državljanima R. Srbije za ulazak i boravak na teritoriji IR Iran potrebna je viza.


Odluka o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 8. oktobra 2018. godine donela Odluku o prestanku važenja Odluke o ukidanju viza za ulazak u R. Srbiju za državljane Ilamske Republike Iran, nosioce običnih pasoša.

Odluka je objavljena u "Službenom Glasniku RS", broj 75/18 od 9. oktobra 2018. godine i stupa na snagu 17. 10. 2018. godine. Od tog datuma, državljanima IR Iran, nosiocima običnih pasoša, za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji R. Srbije, viza je potrebna.


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova