| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визе

Подношење захтева за визу не значи и њено аутоматско одобравање, као што ни издата виза није гаранција да ће лицу бити одобрен улазак у Републику Србију.

Захтев за издавање визе треба да се поднесе најмање 20 клендарских дана пре планиране посете и не може се поднети раније од три месеца пре отпочињања планиране посете.

Пре пута прочитајте овде о општим условима о уласку у Републику Србију.

Држављанима Републике Кеније је потребна виза за улазак у Републику Србију.

Носиоцима кенијских путних исправа за странце или избеглице је потребна виза за улазак у Републику Србију.

Ако немате пасош Републике Кеније, молимо да проверите овде да ли вам је потребна виза за улазак у Републику Србију.

За боравак дужи од 180 дана, потребно је поднети захтев за привремени боравак у Републици Србији. Више информација о томе прочитајте овде.

Захтев за издавање визе може се поднети у Конзуларном одељењу Амбасаде.

Врсте виза су:

1) аеродромска транзитна виза (виза А)

Аеродромска транзитна виза се издаје са роком важења до 6 месеци. Издаје се за један или више прелазака кроз међународни транзитни простор аеродрома за време прекида путовања или трансфера између две фазе међународног лета, без уласка на територију Р. Србије. Уколико се за време међупристајања на аеродрому у Р. Србији не напушта међународни транзитни простор аеродрома или ваздухоплова, виза није потребна.

2) виза за краћи боравак (виза Ц)

Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.

Непрекидни боравак, односно укупно трајање узастопних боравака странца с визом за краћи боравак, не може бити дужи од 90 дана у временском периоду од шест месеци, рачунајући од дана првог уласка.
 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
• путна исправа која важи најмање 90 дана од дана издавања визе
• фотографија величине 3,5 х 4,5 цм.
• попуњен захтев за визу 
• позивно писмо
        −  за приватну посету – позивно писмо оверено од надлежног органа Републике Србије (општина или суд)
        −  за пословну посету – позивно писмо компаније у Србији, наводећи природу посла и очекивано трајање посете, као и писмо кенијске компаније коју представљате
        - за туристичку посету - потврда туристичке организације о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати)
• доказ о боравку у Кенији (дозвола боравка, виза)
• резервација повратне карте или итинерер
• доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији
• здравствено осигурање
• такса за визу (износ таксе погледајте овде


Амбасада задржава право да затражи додатну документацију.

Непотпуни захтеви се не могу узети у разматрање.
 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.

3) виза за дужи боравак (виза Д)

Виза за дужи боравак издаје се за један, два или више улазака и основ је за регулисање привременог боравка странца у Р. Србији за период боравка у трајању од 90 до 180 дана. Странац коме је у складу са визним режимом за улазак у Р. Србију потребна виза и који намерава да поднесе захтев за одобрење привременог боравка, прибавља визу типа Д.

Виза типа Д издаје се за више улазака и роком важења који не може бити краћи од 90, нити дужи од 180 дана.  


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Апликација за он лајн подношење захтева за визу Д (радна виза)
Виза
Изадавање путне исправе у дипломатско-конзуларном представништву
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари