| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Имајући у виду да на територији Кеније је важећи англо-саксонски правни систем оверу докумената врше адвокатске и нотарске канцеларије.


Како Кенија, Уганда, Руанда и Бурунди нису потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, па је за употребу у Србији, потребно да јавне исправе буду прописно легализоване. Када су у питању јавне исправе издате у једној .тих земаља, Амбасада Републике Србије надоверава потпис и печат овлашћеног службеника њихових министарстава иностраних послова. Кад су у питању јавне исправе издате у Србији, печат и потпис овлашћеног службеника Министарства спољних послова Републике Србије надоверавају се у дипломатским представништвима ових земаља, односно у Амбасади Републике Србије (ово друго једино у случају да то прихвата земља у којој ће се употребити српска јавна документа, што странка претходно треба да провери).
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Апликација за он лајн подношење захтева за визу Д (радна виза)
Виза
Изадавање путне исправе у дипломатско-конзуларном представништву
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари