| |     latinica | english  
Насловна
Изадавање путне исправе у дипломатско-конзуларном представништву

Обавештавамо држављане Републике Србије који су рођени на територији бивше СФРЈ, а који у претходном периоду нису покренули поступак за упис у матиче књиге Републике Србије, да без одлагања покрену одговарајуће управне поступке из надлежности Министарства за државну управу и локалну самоуправу и регулишу обавезу уписа у МКР у Р. Србији.

Надлежне полицијске управе МУП Р. Србије, које буду решавале захтеве за издавање путних исправа поднетих у дипломатско-конуларним представништвима, захтеваће допуне захтева са ажурним подацима о упису у матичне књиге Р. Србије, тако да странке неће бити у могућности да прибаве нове путне исправе уколико приликом подношења захтева буду прилагале изводе из матичних књига рођених који су издали органи из бивших СФРЈ.

Упис у МКР Р. Србије је неопходан у циљу једнообразног попуњавања Централног регистра који се води у Р. Србији, на основу јавних исправа Р. Србије, у овом слућају - извода из матичне књиге рођених Р. Србије.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Апликација за он лајн подношење захтева за визу Д (радна виза)
Виза
Изадавање путне исправе у дипломатско-конзуларном представништву
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари