| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

 Давање овлашћења, овера потписа и фотокопије

Легализација јавних исправа за употребу у иностранству

Имајући у виду да на територији Кеније је важећи англо-саксонски правни систем оверу докумената врше адвокатске и нотарске канцеларије.


Како Кенија, Уганда, Руанда и Бурунди нису потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа, па је за употребу у Србији, потребно да јавне исправе буду прописно легализоване. Када су у питању јавне исправе издате у једној .тих земаља, Амбасада Републике Србије надоверава потпис и печат овлашћеног службеника њихових министарстава иностраних послова. Кад су у питању јавне исправе издате у Србији, печат и потпис овлашћеног службеника Министарства спољних послова Републике Србије надоверавају се у дипломатским представништвима ових земаља, односно у Амбасади Републике Србије (ово друго једино у случају да то прихвата земља у којој ће се употребити српска јавна документа, што странка претходно треба да провери).
 

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Изадавање путне исправе у дипломатско-конзуларном представништву
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари